Bostedet

Formål og værdigrundlag

På Fruerlund er vores mål i første omgang at skabe en dagligdag, hvor de unge møder udfordringer i et trygt fællesskab. Vi lægger vægt på, at der skal være rart og sjovt på Fruerlund, samtidig med, at de unge udvikler sig både personligt og socialt.

Vores nøgleord i forhold til det pædagogiske arbejde med de unge er:

  • Glæde
  • Fællesskab
  • Humor
  • Udvikling
  • Ligeværdighed

Disse nøgleord arbejder vi med i praksis først og fremmest igennem den tætte relation vi udvikler til de unge. Pædagogisk arbejder vi gennem dialog og anerkendende kommunikation. Alle unge får tilknyttet en fast kontaktpædagog og vi arbejder meget på, at danne den nære og tillidsfulde kontakt til den enkelte.
Vi ønsker, at de unge udvikler deres selvstændighed og sociale relationer, og det tror vi på, at de gør igennem anerkendelse og at blive respekteret for at være sig selv.

Udviklingen måles i, at beboeren får flere færdigheder i, at kunne mestre et ungdoms/voksenliv, hvor der samtidig bliver udvist livskvalitet og livsglæde. I samarbejde mellem den unge, det pædagogiske personale, forældre og sagsbehandler fastsætter vi mål og delmål i forhold til opholdet på Fruerlund.

Formålet med opholdet

Vores mål er, at forberede de unge til et voksenliv, hvor de enten kan bo i egen lejlighed med støtte eller i et bofællesskab med ligesindede.
Vi vil gerne styrke de unge i deres personlige, faglige og fysiske udviklingsprocesser som de står midt i. De vil blive vejledt i at indgå i sociale fællesskaber samt støttet i en beskæftigelses­ eller uddannelsesmæssig afklaring.

Hverdagen på Fruerlund indeholder:

  • botræning
  • jobtræning uden for bostedet
  • sociale relationer
  • fritidsaktiviteter, herunder rejser og lejrture
  • vejledning i pasning af dyr og græsslåning

Dagligdagen præges af overskuelighed og individuelle udfordringer, således at en udvikling mod en større selvstændighed igangsættes.
Kulturen og stemningen på Fruerlund tager udgangspunkt i en atmosfære af anerkendelse, respekt, humor og håb. Vi arbejder på, at bringe de unge i kontakt med sig selv og nærværende personer på en måde, som er så givende, at der kan komme tryghed, glæde og fortrolighed ud af det.
Fruerlunds pædagogiske faglighed vægtes højt samtidig med, at vi arbejder i nuet med det nære som har betydning for de unges hverdagsliv.

Det pædagogiske tilbud tager udgangspunkt i den enkelte borger , og der arbejdes efter en individuel handleplan jf. SEL § 107. Handlekommunen fører tilsyn med den enkelte borger, medmindre den anbringende kommune har valgtat beholde sagen.